tisdag 10 mars 2009

Att våga visa sin svaghet

Handlar inte kristen mognad om att våga visa sin svaghet?
Vi är alla svaga ur de flesta aspekter och inför Gud är vi människor så svaga så en jämförelse blir närmast löjlig.

Men ändå så försöker vi VERKA starka, mot våra medmänniskor och mot Gud.
Vi ska klara oss själva, lösa problem, vara starka, hålla fanan högt osv.
Men detta stoppar ofta möjlighet till utbyte och hjälp.
Den som VERKAR stark är ingen idè att hälpa eller resonera med - den har redan allt klart för sig.

Jag tror att man också stoppar möjligheten mot Gud genom en sådan hållning.

Det är en väldigt vuxen egenskap att alltid VERKA stark och det är väl därför Herren sade:
"För att komma till mitt rike så måste man bli som ett barn"

söndag 1 mars 2009

Pier Giorgio Frasatti – en modell för dagens unga

Jag läser om salig Pier Giorgio Frasatti i "An ordinary Christian".
Vilken modell för dagens unga!
Han älskade att vara med sina vänner, sporta och att klättra i bergen alltid med ett leende på sina läppar.
Han kämpade med skolan och hade föräldrar som ofta bråkade.
Han levde i en överklassfamilj där fadern drev en liberal tidning och var politiker.
Han dog år 1925, bara 24 år gammal av polio.
Vid hans begravning kom inte bara de väntade utan också folk från arbetarkvarteren, de mest utslagna fattigaste och sjuka.
Det visade sig att han under många år hjälpt alla dessa på olika sätt.
Först då förstod hans familj vem han var, denne son som var så udda och så svår att förstå. Denne son som ofta beskrevs som ”duger inte till nånting” eller ”våran käre tafatta pojke”
Först då började dom ana att dom levat med ett helgon.