måndag 9 februari 2009

Dubbelt upp vad du än säger!

Det slog mig igår vad fantastiskt det är att leva med Herren.
Det finns alltid något högre, något mer, något bättre.
Vi behöver inte ha mänskliga mål och måttstockar, utan kan alltid säga ”dubbelt upp vad du än säger” ;-) och mena det.

söndag 1 februari 2009

Kyrkans auktoritet

Jag läser kloka, mycket kloka ord i Katobs översättning av den nyss avlidne Richard John Neuhaus beskrivning av sin väg till katolska kyrkan.

En viktig sak han säger gäller kyrkans auktoritet och hur man ska förhålla sig till den.
Jag citerar: ”Nåväl, men vad gör du när detta omdöme är otydligt eller ställt under debatt? Augustinus svar är att du skall vänta i uthållig gemenskap med katolska kyrkan och i orubblig övertygelse om att den helige Ande i enlighet med vad som utlovats skall klargöra saken i sinom tid.”

Där har vi ju också helgonen som tydliga förebilder, när de inte fick erkännande så väntade de. Tiden visar alltid vad som bär och vad som inte håller.

Borde inte denna regel gälla även för den aktuella situationen med SSPX eller St. Pius X:s Prästbrödraskap?
Lita på Kristi ställföreträdare och att det som i våra ögon nu verkar fel kanske i det långa loppet är det rätta?