onsdag 9 juni 2010

Corpus Christi

I Söndags firade vi Kristi kropps och blods högtid.
Jag hörde ett föredrag med min favoritfilosof Peter Kreeft som fick mig att börja tänka på betydelsen av denna högtid.
Mina tankar är följande,
Om någon ser ett litet vackert barn, sitt eget eller andras, så är det inte sällan man hör "jag skulle kunna äta upp det!"
Ingen skulle någonsin tro att man menade en barbarisk kannibalisk akt, utan uttalandet ligger på ett djupare plan.
Eller när man träffar en person som man älskar och vill dela livet med, så önskar man mer är att bara hålla handen. Man vill förena sig med personen.
Någon man känner en djup dragning till - vill man på något sätt förena sig med. Det Peter Kreeft pratade om var just denna förening, som han menade kommer att ske i paradiset. Denna förening som vi på vårat djupaste plan redan längtar efter, utan att veta vad den innebär.
Men det är just detta som sker i Eukaristin redan här och nu!
Vi ÄTER Jesus Kristus!
Och vi tar emot detta i samma grad som vi är emottagliga för det.
En del går fram och tänker inte på vad dom tar emot och inget speciellt händer medan en del helgon har Eukaristin som det centrala i livet- och Allt händer!