måndag 28 april 2008

Husförsäljning

Det har varit lite tyst här ett tag.
Detta mest på grund av att vi håller på att sälja vårat hus.
Vi har nu haft visningar så jag hoppas bli lite mer aktiv framöver.
Stödet från Herren i hela denna process har varit enormt!
Jag sitter här nu efter två visningar med gott resultat, och mest undrar vad som hände.
För ett par veckor sedan så var det oändligt med jobb kvar!

När man ber om hjälp så får man den..........

måndag 14 april 2008

En konversion som gav frukt

Saliga Moder Maria Elisabeth Hasselblads väg till katolska kyrkan, utdrag ur ”Moder Elisabeth” av Marguerite Tjäder:
-Men så småningom stod det klart för henne, att hon måste besluta sig för något som redan existerade. Det finns helt enkelt ingen fullkomlig religion eller ett fläckfritt de Heligas samfund här på jorden!
Den Heliga Birgitta, som hon hade sett upp till ända sedan barndomen, var en sann dotter av katolska kyrkan. Trots detta hade hon angripit många ofärdiga prelater, ja till och med påvarna, som levde i lyx i Avignon och inte vill återvända till Rom!
Hur skulle denna värld kunna visa uppvisa ett samfund av heliga människor utan inblandning av alla de svaga och syndiga?
Inte ens Kristus själv hade kunnat göra en felfri hjord av sina följeslagare. Judas hade förrått honom. Petrus förnekat honom. Lärjungarna hade bara somnat istället för att stödja sin mästare i hans ångest stund i Getsemane. Och när soldaterna kom för att gripa Jesus, hade de flytt för att rädda sitt eget skinn.
Maria hade väntat sig att finna en hjord av fullkomliga själar hör på jorden…Hur hade hon kunna vara så blind?
Från och med detta stadium i hennes tankegång började Maria från en ny utgångspunkt närma sig tanken på att bli katolik. För första gången kände hon, att denna kyrka kunde erbjuda den religiösa hamn, den andliga gemenskap som hon så länge hade sökt. Plötsligt framstod den för henne som sanningen, den ”hjord”, som skapats av Kristus själv. Från och med nu skulle varje dag utanför dess gemenskap vara en förlust.