onsdag 8 december 2010

Vad räknas i vårat liv?

Från: Today's Daily Encounter by Michael Josephson

Redo eller inte, en dag kommer vi alla till ett slut. Det blir inga fler soluppgångar, inga minuter, timmar eller dagar. Alla de saker du samlat, oavsett om de är dyrbara eller bortglömda, kommer att övertas av någon annan. Din rikedom, berömmelse och makt kommer att upphöra. Det spelar ingen roll vad du ägde eller vad du var skyldig. Din agg, din förbittring, frustration och avundsjuka kommer att för alltid försvinna. Också dina förhoppningar, ambitioner, planer och att-göra-listor kommer att för alltid upphöra att gälla. De vinster och förluster som en gång verkade så viktiga kommer att blekna bort. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån eller var du bodde. Det spelar ingen roll om du var vacker eller brilljant. Även ditt kön och hudfärg kommer att vara irrelevanta.


Så vad kommer att spela roll? Hur kommer värdet på dina dagar mätas?
Vad som spelar någon roll är inte vad du köpte utan vad du byggde, inte vad du fått men vad du gav. Vad som betyder något är inte din framgång utan din betydelse. Vad som spelar roll är inte vad du lärt dig utan vad du lärt andra. Vad som spelar roll är varje handling av integritet, medkänsla, mod, eller uppoffring som berikade, stärkte eller uppmuntrade andra att ta efter ditt exempel. Vad som spelar roll är inte din kompetens utan din karaktär.
Vad som spelar roll är inte hur många människor du kände, utan hur många som kommer att känna en saknad när du är borta. Vad som spelar roll är inte dina minnen men minnena som lever i dem som älskade dig. Vad som spelar roll är hur länge du kommer att bli ihågkommen, av vem och för vad. Leva ett viktigt liv sker inte av en slump. Det är inte en fråga om omständigheter, utan det är ett val. Välj att leva ett liv som betyder något.

Inga kommentarer: