onsdag 10 december 2008

Himlen är bara en lycka för de heliga

I en av sina predikningar frågade sig den store teologen John Henry Newman varför det är nödvändigt att vara helig för att komma in i himlen. Skulle inte Gud kunna sätta upp en annan måttskala, kanske en med större eftergifter för våra svagheter? Newman svarade: ”Till och med om vi antog att en ohelig människa fick komma till himlen så skulle hon inte vara lycklig där, så det vore ingen nåd för henne att komma in. För himlen handlar om att vara i Guds närvaro och finna glädje i Guds vilja. Där det inte finns sådan glädje kan det inte finnas någon lycka”.
”Himlen är bara en lycka för de heliga”.

Inga kommentarer: