söndag 10 februari 2008

Att leva i Guds närvaro

Jag läser Broder Lorens, "Att leva i Guds närvaro"
Denna enkla broder som visade sådan kärlek och ödmjukhet i allt han gjorde, och som visade sig ha oanade insikter om stora frågor.

Jag läser: "Eftersom hans enda hjälpmedel att närma sig Gud vara att göra allt av kärlek till honom, var det honom likgiltigt om han sysslade med en sak eller annan, bara han gjorde det för Guds skull." "Han visste att ju mer det som han gjorde stod i motsats till hans naturliga böjelse, (vilja) desto större förtjänst rymdes det i den kärlek, som fick honom att offra sin gärning åt Gud."

Hela hans liv tycks genomsyrat av denna insikt, i arbete, motgångar och sjukdomar.

Inga kommentarer: