torsdag 6 mars 2008

Torsdag – psalm 16

psalm 16 i kompletoriet. Varje ord är vägt på guldvåg och passar precis.

Bevara mig, Gud,
ty jag tar min tillflykt till dig.

Jag säger till Herren: ”Du är ju Herren
för mig finns inget gott utom dig.”

De heliga i landet, de härliga,
endast till dem har jag behag.

Men de som tar sig andra gudar,
de drabbas av svåra plågor.

Jag vill inte offra deras drickoffer av blod
eller ta deras namn på mina läppar.

Herren är min beskärda del och bägare,
du håller mitt öde i dina händer.

En lott har tillfallit mig i ditt ljuvliga land,
ett arv som behagar mig väl.

Jag vill lova Herren, han ger mig råd,
ännu om natten manar mig mitt innersta.

Jag har alltid haft Herren för mina ögon,
han är på min högra sida, jag skall inte vackla.

Min själ gläder sig, mitt hjärta fröjdar sig,
även min kropp får bo i trygghet.

Ty du utlämnar mig inte åt dödsriket,
du låter inte din fromme se graven.

Du visar mig livets väg,
inför ditt ansikte finns glädje till fyllest,
ljuvlighet i din högra hand för evigt.

Inga kommentarer: